L

Mäter energin i vattenburna system

Foro: Armatec

Armatecs värmemätare at 7500d mäter energimängden i vattenburna system såväl i värme- som kylsystem. Instrumentet är en ultraljudsmätare för flöden upp till 120 m3/h. at 7500d kan i standardutförande arbeta med tryck upp till pn 16 men finns i en version för tryck upp till pn 25. Den kompletta mätaren består av flödesmätare, integreringsverk och temperaturgivare.
Armatec