L

Frekvensomriktare för centrifugalpumpar

Foto: KSB Mörck

Pumpdrive är en serie frekvensomriktare för varvtalsreglering av centrifugalpumpar. Omriktarna, som finns för motoreffekter upp till 55 kW, kan installeras på motorn, på väggen eller i ett kopplingsskåp. Sex Pumpdrivenheter kan sammankopplas för parallelldrift. Motorskydd med startströms- och strömbegränsning är inbyggt. Som tillbehör finns sensorn Pumpmeter som mäter och registrerar aktuella tillopps-, slut- och differenstryck och fastställer. Men hjälp av denna information går det sedan att beräkna optimalt pumpdrift.