L

Smal motorstartare med säkerhetsfunktioner

Foto: Eaton

Eatons motorstartare ems är avsedd för motorer i intervallet 0,06–3 kW och ger skydd upp till en motorström på 4 A. ems kan användas för dol motorstart, backmotorstart, motorskydd enligt iec 60947-4-1 samt säkerhetsrelaterade stopp enligt kategori 3 i Europanormen en 13849-1. Bland funktionerna märks nödstoppskontaktor, motorskydd, medurs- och moturskontaktor. Monteringsbredden är 30 mm.