L

Meshnät för vanlig sensor

Pratar trådlöst utan att vara det.
Foto: Induo

Med Wzzard kan fältkomponenter anslutas till ett trådlöst meshnät utan att de själva är utrustade för trådlös kommunikation. En radiomodul ansluts till varje sensor eller annan fältutrustning med en m12-kontakt och bildar en nätnod. Noderna håller täthetsklass  IP 67.