L

Ökar effektiviteten hos äldre utrustning

Teknikkonsulten Rejlers har en tjänst där man undersöker hur man ska minska stilleståndstiderna för äldre utrustning. Rejlers inventerar statusen på befintlig utrustning och ser över tillgången på reservdelar, möjligheten att göra backuper med mera för att på så vis minimera stilleståndstiderna.