L

Logiken sitter ovanpå

Phoenix contact

PLC Logic kombinerar logik, gränssnitt och fältanslutning. Logikmodulen placeras ovanpå ett jackbart relä eller en optokopplare. Utöver grundmodulen finns expansionsmoduler.