L

Styrsystem med Linux

Wagos styrsystem pfc 200 utnyttjar ett Linuxbaserat realtidsoperativsystem. Därmed går det att programmera automationslösningarna i högnivåspråk som C och C++. Plattformen kan dessutom utökas med öppen källkod för exempelvis Java, php och Python. Hårdvaran är testad och certifierad för tuffa tillämpningar i exempelvis marinsektorn.