L

Elektromagnetisk flödesmätare

Magnetrol Polaris är en elektromagnetisk flödesmätare för ett brett spektrum av vatten- och slamtillämpningar. Den kan mäta flödet i vätskor med en konduktivitet ned till 5 µS/cm. Mätaren har Hartgränssnitt. Den kan levereras med mätrör eller för inspänning mellan flänsar i ett urval av material för både elektroder och lining.
Hugo Tillquist