L

Matar fram till roboten

Eyefeeder är en ny typ av matare för att plocka gods med robot från holländska Roba-Engineering. Systemet består av mataren Eyefeeder, ett visionsystem och en robot. Produkterna matas fram till bandet där ett vibrationssystemet sprider dem i detekteringsområdet för visionssystemet, som upptäcker rätt positionerade produkter och skickar koordinaterna för dem till roboten. Om produkterna inte är tillräckligt väl positionerade skakas dessa så att roboten kan fortsätta plocka. Finns det inga produkter, ger visionssystemet bulkmataren ett kommando för att leverera nya produkter.
Robotteknik Automation