L

Frekvensomriktare med safe torque off

Toshibas frekvensomriktare vf-s15 är förberedda för flera användningsområden, exempelvis för materialhantering, lyft- och hissanordningar, transportband, pumpar, fläktar och kompressorer. Omriktarna är dessutom utrustade med säkerhetsfunktionen safe torque off (sto) och en io-plint för digitala och analoga signaler från exempelvis givare. vf-s15 kan anslutas till datanät som  Ethercat, Ethernet ip, Modbus tcp, Profibus och Canopen.
Sigbi system