L

Robotautomation för korta serier

På Elmia visas Robo Jobs lösning för robotisering av svarvar och fräsmaskiner. Lösningen passar automatisering av kortare serier. Omställningen kräver inga kunskaper om robotprogrammering och en ny detalj kan läras in på 5 minuter. Roboten, som kommer från Fanuc, kan flyttas mellan olika maskiner, tar mindre än två kvadratmeter golvyta och står vid sidan av maskinen, som på så vis är helt åtkomlig för operatören.
CNC factory