L

Mätkabel för snäva kurvor

Igus Chainflex cf113.d och cf11.d är två mätsystemkablar för återkoppling av information om motorns rörelse till styrenheten. De nya kablarna klarar att böjas till böjradier ner till 7,5 gånger kabeldiametern. cf113.d har en yttermantel på pur-bas med låg vidhäftning och är mycket nötningstålig. cf11.d skyddas av en nötningstålig tpe-yttermantel. Båda kablarna tål kylarvätska, är hydrolys- och mikrobbeständiga, oljeresistenta samt fria från halogen och pvc. cf11.d tål även bioolja medan cf113.d är flamsäker och slagtålig. Kabeln cf113.d kan användas för förflyttningssträckor på 100 meter, cf11.d 400 meter.
Igus