L

Enklare programmera roboten

gramvara för programmering av robotar i alla typer av maskinbetjäning från pressgjutning till formsprutning. Programvaran består av två delar. Den ena är Robotware Machine Tending, som är en programvara för konfigurering och drift av robotcellen. Den andra programvaran är Robotstudio Machine Tending Power Pac, en pc-baserad programvara för programmering, simulering, validering och optimering av robotceller i en virtuell 3d-miljö. I denna mjukvara finns bland annat ett bibliotek med vanliga gripdon och robotstationer, stöd för flera typer av maskin- och kringutrustning liksom säkerhetsfunktioner.
ABB