L

Tryckgivare för förebyggande underhåll

Tryckgivarna i pq-serien mäter både relativt tryck och differenstryck. De passar tillståndsorienterat underhåll, till exempel för att ge besked om när ett filter ska bytas eller då tryckfall indikerar att läckage uppstått i ett tryckluftssystem. Givaren har hög överlasttålighet och en noggrannhet på ±0,5 procent. En tvåfärgad displej indikerar aktuell status. Parameterinställning kan utföras via tryckknappar på givaren eller io-Link-gränssnittet. Tryckgivarna har en analog och en binär utgång och finns i två versioner med mätområdet –1 till +1 respektive –1 till +10 bar.
ifm electronic