L

Drivenheter i aggressiv miljö lever längre

Drivenheter med aluminiumhölje
Foto: Nord drivsystem

Korrosionsskyddet NSDTUP H förlänger livet på drivenheter med aluminiumhölje som arbetar i aggressiva och frätande miljöer med hög luftfuktighet och vattenstänk. Ytbehandlingen ger enheter av aluminium en jämn och permanent korrosionsmotståndig yta som lämpar sig för industriell användning utan att maskinerna behöver täckas med extraskydd.
Nord drivsystem

Dag Toijer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Monday, 20 March 2017 10:03

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter