L

Forskningsprogram om energieffektiv papperstillverkning

Ett anslag på elva miljoner kronor ska bidra med utveckling av energieffektiva processer vid papperstillverkning
Foto: Dagmar Zitkova

Energimyndigheten har beviljat ett anslag på elva miljoner kronor för utveckling av energieffektiva processer vid papperstillverkning. Innventia koordinerar det treåriga projektet, rapporterar Innventia.
Syftet är att nya processlösningar som bättre avvattning, våtpressning och torkning kan implementeras industriellt i pilotskala inom fem år. Vid förtjockning ligger fokus på att använda centrifugering. Förbättrad avvattning och torkning förväntas nås genom en högre avvattningstemperatur, och med en kombination av ir-torkning, stålband och konventionell torkning.
I projektet deltar fem industriföretag: Valmet, Sandvik, Ircon Drying Systems, Albany International och Alfa Laval.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Wednesday, 30 November 2016 09:25

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter