L

Övervakar temperatur och luftfuktighet via molnet

Övervakar via molnet.
Foto: Nordtec Instrument,

Testo Saveris 2 är ett system för att övervaka temperatur och luftfuktighet via molnet. Sensorer samlar in mätdata och överför dem med Wifiteknik till Testos molntjänst. Därifrån kan användaren sedan läsa av mätvärdena med en mobil, PC eller surfplatta från vilken plats som helst.

Om mätningarna överskrider uppsatta gränsvärden skickar tjänsten mejl eller sms för att larma om detta.
Nordtec Instrument

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Friday, 30 September 2016 10:34

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter