L

Ändringar i Atexdirektivet genomförs

 

Atexdirektivet har anpassats till den nya europeiska ramlagstiftningen. Från och med april 2016 gäller därmed att endast produkter som omfattas av det nya direktivet får marknadsföras. Produktdirektivet skyddar människor mot risk för explosion. Även icke-elektriska enheter inkluderas. Att föreskrifterna har följts måste intygas. Användardirektivet fungerar som komplement och är avsett att skydda personer som exponeras för explosiv atmosfär.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Friday, 22 July 2016 13:08

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter