L

Regeringen satsar på framtidens elnät

Nytt forum ska främja utvecklingen av smarta elnät.
Foto: Dagmar Zitkova

Regeringen inrättar ett nytt nationellt forum för smarta elnät. Forumet ska främja utvecklingen av teknik, användning och affärsmodeller av så kallade smarta elnät samt stödja regeringens arbete med en exportstrategi för området.
Nils Vikmång, statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, utses till ordförande för forumet för smarta elnät. Kansliet placeras hos Energimyndigheten.

Ledamöter till styrgruppen kommer att beslutas i början av 2016.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Monday, 07 March 2016 12:08

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter